Kompleksowa Koordynacja i zarządzanie projektami Unijnymi

  • nadzorowanie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie i harmonogramem,
  • organizacja i realizacja zadań projektu,
  • nadzór nad terminami realizacji zadań projektowych i monitoring wskaźników,
  • weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu i obowiązującymi zasadami finansowania, wytycznymi, odpowiedzialność za kwalifikowalność wydatków projektowych,
  • nadzór nad sporządzaniem wniosków o płatność w części finansowej i merytorycznej,
  • sporządzanie wzorów umów, formularzy, procedur, dokumentacji projektowej i harmonogramów,
  • weryfikacja materiałów oraz dokumentacji przetargowej do postępowań w ramach ustawy PZP,
  • koordynacja pracy członków zespołu projektowego,
  • komunikacja z uczestnikami projektu, wykonawcami i Partnerami projektu (JST),
  • kontakty, korespondencja i reprezentacja przed Instytucją Pośredniczącą, w tym podczas kontroli.
Terminowość i nadzór
Stale nadzorujemy i koordynujemy działania związane z projektem, aby wszystko przebiegało w ustalonym terminie, zgodnie z założeniami.
Rzetelna obsługa i kontakt
Stały kontakt i rzetelna obsługa klienta to w koordynowaniu projektów podstawa. Na biężąco współpracujemy i monitorujemy, aby wszystko przebiegało sprawnie.
Zespół specjalistów z różnych dziedzin
Współpracujemy z zespołem zaufanych prawników, księgowych i specjalistów z innych dziedzin
Skontaktuj się z nami
Zadzwoń do nas
+48 665 955 355
Wyślij wiadomość
biuro@ggmachinery.pl
Copyright © 2020 ggmachinery.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone